RVV Verkeersborden| Wat Moet je Weten? Regels & Informatie

RVV verkeersborden

Er gaat nu eenmaal veel in jouw om wanneer het gaat om verkeersborden en gebeurt het vaker, dat je toch wel begint te twijfelen aan de betekenis. Het is vooral in het begin niet altijd even duidelijk, maar zijn de verkeersborden daarom keurig verdeeld in groepen. Dat maakt het onthouden niet alleen een stuk eenvoudiger, maar heeft in de praktijk wel zijn voordelen. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) wordt er duidelijk omschreven wat elk bord betekent. Ook is het belangrijk de betekenis hiervan te weten voor het scooter theorie examen.

Verkeersborden RVV 1990

Het RVV werd namelijk in 1990 vastgesteld en werd er daarbij niet alleen gekeken naar de sterk veranderde verkeerssituatie in Nederland zelf, maar ook de andere landen binnen Europa. Door alles uniform op te stellen met andere landen in de wereld, is er gelijk voor gezorgd, dat deelnemers aan het verkeer komende vanuit andere landen en natuurlijk ook omgekeerd, zich niet al te veel hoeven aan te passen.

De RVV borden zijn daarom qua betekenis door iedereen met een B rijbewijs gelijk te verstaan en geldt dat natuurlijk ook voor de regels eromheen. Dat staat ook apart aangegeven in het RVV en zijn bijvoorbeeld alle begrippen terug te vinden in artikel 1 van het eerste hoofdstuk. Het RVV wordt gebruikt voor het samenstellen van het lespakket voor het theorie examen en hoeft alles gelukkig niet van buiten geleerd te worden. Er zijn immers tal van ezelsbruggetjes om alles snel onder de knie te krijgen.

In het derde hoofdstuk komen de verkeerstekens ter sprake

Het RVV is dus een uitgebreid reglement waar alles tot in de detail is aangegeven. De borden verkeer zijn er niet alleen duidelijk omschreven, maar is ook duidelijk aangegeven van welke series er sprake is. Om verwarring te voorkomen, is er een onderverdeling gemaakt van borden die qua betekenis bij elkaar horen. De series lopen van A t/m L en helpt deze verdeling ook altijd handig mee bij het doornemen van de leerstof voor het theorie examen. Ongeacht het verkeer bord, zal er gelijk gekomen worden op de betekenis en werkt dit voordeel in de praktijk gewoon door. Veranderingen in de wetgeving en ook in het geval van nieuwe verkeersborden, allemaal worden ze toegevoegd aan het RVV waarbij het geheel juridisch niets te wensen over laat.

Met het RVV is de basis gelegd voor de theorie voor het verkeersexamen en zijn de borden, verkeerstekens en hun betekenis er volledig beschreven. De RVV verkeersborden voldoen aan de Internationale standaarden en zal deelname aan het verkeer in andere landen geen probleem vormen. Nieuwe verkeersborden worden trouwens ook gelijk in het RVV opgenomen.